Skolor som är med

 

Skolor som är med

 

Gerbgerbyy skola

Adress: Västerviksvägen 27, 65280 Vasa

Rektor: Fredrik Sundell

Power Clubs kontaktperson: Ralf Dahlin

 

Haga skola

haga

Adress: Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa

Rektor: Ann-Christine Loo-Örn

Power Clubs kontaktperson: Anna-Lisa Innanen

 

 

keskuskouluKeskuskoulu (språkbadsklasser)

Adress: Rådhusgatan 39, 65100 Vasa

Rektor: Merja-Helena Kärkkäinen

Power Clubs kontaktperson: Jaana Jakobsen

 

sundom-skolaSundom skola

Adress: Sundomvägen 13, 65410 Vasa

Rektor: Anders Lidman

Power Clubs kontaktperson: Atta Heimdahl

 

ovisVasa Övningsskolas lågstadium

Adress: Kyrkoespl.13, 65100 Vasa

Rektor: Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Power Clubs kontaktperson: Henrik Friberg

 

vikingaVikinga skola

Adress: Idrottsgatan 10, 65200 Vasa

Rektor: Inger Nabb

Power Clubs kontaktperson: Christel Kock-Blomqvist