Vad är Power Club

 😀  Välkommen  😀 

önskar Power Club-ledarna

Power Club är en klubb för barn i åk 4-6. Klubben ordnar olika aktiviteter för sina medlemmar under läsåret. För att bli medlem i Power Club undertecknar barnen under ett kontrakt tillsammans med sina föräldrar. Genom att underteckna kontraktet lovar barnen att hålla de kontraktslöften som Power Club har. Medlemmarna betalar 10 € i medlemsavgift per läsår och får då delta gratis i alla aktiviteter som klubben erbjuder. Medlemmarna får ett medlemskort och en medlemsgåva. Med medlemskortet får barnen olika medlemsförmåner. Medlemmarna får också ett Programblad där information om Power Club-aktiviteterna finns. I Power Club Vasa är alla svenskspråkiga skolor med samt språkbadsklasserna i Keskuskoulu.

Kontraktsverksamheten med förebyggande arbete har funnits i Sverige sedan 1987. Metoden kom från Sverige till Åland, där man började använda namnet Power Club. Idén med Power Club spred sig från Åland till fastlandet och idag finns Power Club i ungefär 70 finlandssvenska skolor. Den första Power Club-verksamheten startade år 2000 i Vasa av föreningen Drogfri Ungdom.

 

Vill du bekanta dig mer med Power Club-verksamheten kan du läsa vår ledare Marina Björklunds kandidatavhandling Power Club - En studie kring lärares upplevelser och erfarenheter av det drogförebyggande programmet Power Club (2012) och magisteravhandling ”Annat än att sitta hemma hela tiden” En kvantitativ utvärdering av den drogförebyggande klubbverksamheten Power Club ur elevernas synvinkel (2015). Avhandlingarna har skrivits för pedagogie magisterexamen på Åbo Akademi.