Kontraktslöften

 

KONTRAKTSLÖFTEN

♦  Vara en god kamrat

♦  Vara rädd om andras saker

♦  Visa respekt och förståelse för andra människor

♦  Inte mobba eller slåss (gäller även nät- och telefonmobbning)

♦  Inte vara borta från skolan utan lov

♦  Inte snatta eller begå andra brott

♦  Inte använda tobak, alkohol eller andra droger

♦  Inte använda energidrycker under aktiviteterna