Bli medlem

I början av läsåret besöker Power Club-ledarna alla skolor i Vasa. Då får barnen information om klubbverksamheten och får möjlighet att bli medlem i Power Club. Att bli medlem kostar 10 € per läsår och betalas kontant till läraren. Barnen ska också fylla i Power Club-kontraktet tillsammans med föräldrarna och lämna in det i samband med medlemsavgiften. Efter några veckor besöker Power Club-ledarna skolorna igen och delar ut medlemskort, medlemsgåva och programblad till medlemmarna. Det går också att bli medlem senare under läsåret. Kontakta i så fall verksamhetsledare Eivor Hedman.

 

Som medlem får du:

♦  Medlemskort och medlemsgåva

♦  Medlemsförmåner med ditt medlemskort

♦  Delta gratis i alla aktiviteter som Power Club ordnar

Du får också träffa barn från alla Vasas svenskspråkiga skolor